Trong quá trình phát triển giao thông vận tải, thì các loại bồn áp lực đặt trên ô tô, tàu thủy ... ngày càng nhiều cả về số lượng và chủng loại. BKTTDC nhận tư vấn, thiết kế mới, thiết kế kiểm tra các loại bồn áp lực như bồn nhựa đường, bồn xi măng rời, bồn LPG, bồn CO2 ... trong lĩnh vực giao thông vận tải.