THIẾT KẾ RƠMOÓC VÀ SƠMI RƠMOÓC

- Thiết kế mới, cải tạo, tối ưu hóa tải trọng các loại SMRM

- Lập hồ sơ thiết kế mới, cải tạo SMRM trình Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Thiết kế mới các loại SMRM chuyên chở hàng hóa chuyên dùng như: SMRM chở xăng dầu, SMRM tự đổ, SMRM nhà lưu động ...

- Lập hồ sơ nhà xưởng cho các doanh nghiệp chuẩn bị bước chân vào lĩnh vực sản xuất lắp ráp SMRM.