HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ CHỨNG NHẬN XE Ô TÔ SXLR

PHỤ LỤC II (BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI Ô TÔ)

PHỤ LỤC II (BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI SMRM) 

PHIẾU KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

PHIẾU TIẾP NHẬN THỬ NGHIỆM MẪU ĐIỂN HÌNH

BẢN KHAI XUẤT XỨ LINH KIỆN

BẢN THUYẾT MINH SỐ KHUNG, SỐ MÁY Ô TÔ SẢN SUẤT TỪ LINH KIỆN RỜI

BẢN THUYẾT MINH SỐ KHUNG, SỐ MÁY Ô TÔ SẢN XUẤT TRÊN CƠ SỞ Ô TÔ NHẬP KHẨU

Các biểu mẫu khác xem tại đây : http://www.vr.org.vn/vaq/Thongtin_VAQ/Xecogioi_SXLR/Thutucdkkt_ot.asp

Nguồn: https://khavaq.wordpress.com/