Chỉ số tốc độ lốp xe (Speed rating) là một mã số trên bề mặt lốp xe quy định tốc độ tối đa trong trường hợp lốp chịu tải trọng được quy định ở Load Index - với điều kiện được quy định bởi nhà sản xuất.

          Hệ thống Speed rating ngày nay được phát triển bởi châu Âu để đáp ứng nhu cầu phân loại lốp xe dựa vào tiêu chuẩn tốc độ. Nó miêu tả tốc độ mà một lốp đã được chứng nhận. Chỉ số tốc độ được quy định bởi các ký tự chữ cái từ A đến Z, tương ứng với khoảng tốc độ từ 5km/h đến trên 300km/h (vui lòng tham khảo bảng dưới).

          Ký hiệu "Z"

          Một lốp được đánh chữ "Z" trong kích thước lốp (ví dụ: P275/40ZR17 93W hay P275/40ZR17 93Y là lốp có tốc độ tối đa quy định là trên 240km/h. Lốp có tốc độ tối đa trên 300km/h bắt buộc phải có chữ "Z" trong miêu tả kích thước lốp và miêu tả tải trọng và tốc độ phải được bỏ vào (). (ví dụ: P275/40ZR17 (93Y))

Bảng tra Speed rating

Speed rating km/h mph
E   70 43
F   80 50
G   90 56
J   100 62
K   110 68
L   120 75
M   130 81
N   140 87
P   150 94
Q   160 100
R   170 106
S   180 112
T   190 118
U   200 124
H   210 130
V   240 149
W ZR* 270 168
Y ZR* 300 186
(Y) ZR** Trên 300 Trên 186 (Tham khảo nhà sản xuất)

*Nhà sản xuất không bắt buộc thêm "Z" vào kích thước lốp

** Nhà sản xuất bắt buộc thêm "Z" vào kích thước lốp